Polityka prywatności

RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Narie Resort & SPA; Tomasz Mamiński; Wilnowo 34; 14-300 Morąg; NIP: 5270254552

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług obiektu hotelowego oraz usług spa, będących w ofercie Narie Resort & SPA zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Narie Resort & SPA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Narie Resort & SPA nie przewidują przekazywania Państwa danych osobowych do innych podmiotów będących Administratorami Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Narie Resort & SPA z uwzględnieniem 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

➢ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
➢ prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
➢ prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
➢ prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
➢ prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
➢ prawo do przenoszenia danych,
➢ prawo do wniesienia sprzeciwu,
➢ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
➢ przesłany drogą pisemną na adres Narie Resort & SPA
➢ zgłoszony pod nr telefonu : 607 200 258
➢ przesłany na adres e-mail: rodo@narieresortspa.pl